Cymru Conference 2017 700x150

#asclcymru17 twitterWales has given itself an incredible, once in a lifetime opportunity to reinvent the education system by demonstrating leadership and innovation in a time of immense change. Bold, courageous school leadership is now very well placed to seize the agenda.

What does this mean for individual school leaders and how will it help us enhance the life chances of every child and young person in Wales?

Join us at ASCL Cymru Annual Conference 2017 where we will explore the great opportunities and challenges that face us and offer practical takeaways that will create genuine impact for you, your colleagues, your pupils and your communities.

Residential attendance: £295 (members) | £345 (non-members)
Day delegate attendance: £150 per day (members) | £170 per day (non-members)

Special offer: discounted price for two or more delegates from the same school attending (Friday only)

Book now 

 

Main event sponsors New Directions Education Ltd


Cynhadledd Flynyddol Cymru 2017

Arweinyddiaeth Eofn: O Weledigaeth I Realaeth
Iau, 30ain Tachwedd – Gwener, 1af Rhagfyr
Hilton, Caerdydd

Bu i Gymru roi iddi’i hun gyfle anhygoel ac unwaith mewn oes i ailgreu’r system addysg drwy arddangos arweinyddiaeth a chreadigrwydd mewn cyfnod o newidiadau enfawr. Mae arweinyddiaeth ysgol eofn a dewr yn awr mewn lle da i afael yn y rhaglen.

Beth a olyga hyn i arweinwyr ysgol unigol a sut y bydd yn ein cynorthwyo i ehangu cyfleon bywyd bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru?

Ymunwch gyda ni yng Nghynhadledd Flynyddol ASCL Cymru 2017 lle y byddwn yn ymchwilio’r cyfleon enfawr a’r heriau sy’n ein wynebu gan gynnig ffyrdd ymarferol a fydd yn creu gwir effaith i chwi, eich  cydweithwyr, eich disgyblion a’ch cymunedau.

Prisiau aros tros y gynhadledd: £295 (aelodau) £345 (ddim yn aelodau)

Prisiau mynychu'r diwrnod: £150 y dydd [aelod]  £170 y dydd (ddim yn aelod)

Cynnig arbennig: pris gostyngedig at gyfer dau fynychwr neu fwy o'r un ysgol a fydd yn ymweld (Gwener yn unig)

 

New Directions