Transformative Leadership

21-22 November | St David’s Hotel, Cardiff Bay Book now

ASCL Cymru Conference returns to Cardiff on the 21 and 22 November with a focus on the emerging and developing issues impacting senior leadership in Welsh schools and colleges.

ASCL Cymru Conference 2019, Transformative Leadership, will provide a unique opportunity to explore the policy landscape that we are working in now, as well as what might be around the corner. It will also provide practical ideas and insight on addressing the biggest challenges facing senior leaders in Wales as well as inspiration and the time to consider how as leaders we can shape the values and culture of our organisations to help them continue to transform and meet the ever evolving context in which we work.

The conference will offer access to policy makers, pedagogical and curriculum thinkers, strategic leaders from the business world plus inspiring examples of leadership in range of environments and the real-life impact that it has.

Speakers include:

 • Kirsty Williams AM, Minister for Education (invited)

 • Pat Sowa, former headteacher and young people’s mental health advocate

 • Chris McFall, Apple Education

 • Professor Rob Coe, Director of Research and Development, Evidence Based Education (invited)

 • Lee Cummins, ASCL President 2019-20

 • Geoff Barton, ASCL General Secretary

 • Plus more speakers to be confirmed soon

In addition to exceptional keynote sessions, delegates can personalise their conference experience by choosing from a range of workshop topics.

Fee

Full residential conference (attendance at conference on Thursday and Friday plus accommodation on Thursday night and a place at the Conference Dinner on Thursday)
Member £300  |  Non-Member £350

Day delegate attendance (both Thursday and Friday – no accommodation or dinner)
Member £270  |  Non-member £330

Single day attendance (Thursday or Friday)
Member £135 per day  |  Non-member £165 per day#asclcymru19 twitter


Cynhadledd 2019 ASCL Cymru

Arweinyddiaeth Trawsffurfiol

21 a’r 22 Tachwedd, Gwesty St David’s, Bae CaerdyddArchebwch nawr

Mae Cynhadledd ASCL Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd ar yr 21ain a’r 22ain Tachwedd gyda ffocws ar y materion sy’n datblygu ac yn dod i’r amlwg sy’n effeithio ar arweinyddiaeth hŷn yn ysgolion a cholegau Cymreig.

Bydd Cynhadledd ASCL Cymru 2019, Arweinyddiaeth Trawffurfiol, yn rhoi cyfle unigryw  i ymchwilio y tirwedd polisi yr ydym yn gweithio ynddo yn awr, yn ogystal ȃ’r hyn sydd yn bosibl o droi’r gornel. Bydd hefyd yn rhannu syniadau ymarferol a chipolwg ar roi sylw i rai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu arweinwyr hŷn yng Nghymru yn ogystal ag ysbrydoli gan roi amser i ystyried sut, fel arweinwyr, y gallwn ffurfio’r gwerthoedd a diwylliant ein sefydliadau i’w cynorthwyo i barhau i drawsnewid a chyfarfod y cyd-destun lle yr ydym yn gweithio ynddo ag sy’n datblygu’n barhaus.

Cynnig y gynhadledd fynediad at grewyr polisiau, yn feddylwyr pedagogol a chwricwlaidd, arweinwyr strategol o fyd busnes plws engreifftiau ysbrydoledig o arweinyddiaeth mewn ystod a amgylcheddau a’r effaith go iawn y mae hynny’n ei gael.

Cynnwys y siaradwyr:

 • Kirsty Williams AC, Gweinidog tros Addysg (gwahoddwyd)

 • Pat Sowa, cyn bennaeth a hyrwyddwr iechyd meddwl pobl ieuanc

 • Chris McFall, Addysg Apple / Apple Education

 • Yr Athro Rob Coe, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygiad,Addysg Seiledig ar Dystiolaeth / Evidence Based Education (gwahoddwyd)

 • Lee Cummins, Llywydd ASCL  2019-20

 • Geoff Barton, Ysgrifennydd Cyffredinol ASCL

 • Plws ychwaneg o siaradwyr i’w cadarnhau’n fuan

Yn ychwanegol at sesiynau allweddol arbennig, gall cynadleddwyr bersonoli’u profiad cynhadledd trwy ddewis allan o ystod eang o destunau gweithdai.

Ffi

Cynhadledd breswyl lawn (presenoldeb yn y gynhadledd ddydd Iau a dydd Gwener plws aros tros nos Iau a lle yng Nghinio’r Gynhadledd ddydd Iau)
Aelod £300  |  Ddim yn Aelod £350

Presenoldeb fel Cynadleddwr dydd (ar ddydd Iau a dydd Gwener – dim aros tros nos na chinio)
Aelod £270  |  Ddim yn Aelod £330

Presenoldeb undydd (Iau neu Gwener)
Aelod £135 y dydd  |  Ddim yn Aelod £165 y dydd#asclcymru19 twitter