ASCL Cymru Annual Conference 2021

Leading the Future

*Residential attendance is now full*

The last two years have presented school and college leaders with challenges which could never have been imagined. Through strong, dedicated leadership, schools and colleges have been a beacon for their communities offering calm stability at a time when children, young people and their families have faced great uncertainty.

Our conference will offer an opportunity to reflect on our experiences and achievements and explore what the future of education and leadership in Wales looks like – and what it should look like.

With our theme of ‘Leading the Future’, we will consider what comes next in terms of the future development of curriculum, pedagogy, and education policy and how we as leaders can shape that future for the benefit of our whole school communities.

The conference will include excellent keynote speakers, practical workshops, and the opportunity to reconnect with colleagues from across the country.

ASCL Cymru Conference 2021 will provide the time and space for you to re-energise your professional development and leadership.

Speakers include:
 • Jeremy Miles MS, Minister for Education and Welsh Language
 • Hayden Llewellyn, Chief Executive, Education Workforce Council (EWC)
 • Philip Blaker, Chief Executive, Qualifications Wales
 • Claire Morgan, Acting Chief Inspector, Eystn (invited)
 • Corinne Momal-Vanian, Executive Director, Kofi Annan Foundation (virtual)
 • Georgina Haarhoff, Deputy Director - Curriculum, Welsh Government
 • Professor Tom Crick
Further speakers are detailed after the fees and programme information below. 
#asclcymru2021 
Cynhadledd Flynyddol ASCL Cymru 2021
Arwain y Dyfodol

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi cyflwyno heriau i arweinwyr ysgolion a cholegau na ellid byth fod wedi'u dychmygu. Drwy arweinyddiaeth gref, ymroddedig, mae ysgolion a cholegau wedi bod yn esiampl i'w cymunedau gan gynnig sefydlogrwydd tawel ar adeg pan fo plant, pobl ifanc a'u teuluoedd wedi wynebu ansicrwydd mawr.

Bydd ein cynhadledd yn cynnig cyfle i adlewyrchu ein profiadau a'n cyflawniadau ac archwilio sut beth yw dyfodol addysg ac arweinyddiaeth yng Nghymru – a sut y dylai edrych.

Gyda'n thema 'Arwain y Dyfodol', byddwn yn ystyried yr hyn sy'n dod nesaf o ran datblygu'r cwricwlwm, pedagogeg neu addysgeg a pholisi addysg yn y dyfodol a sut y gallwn ni fel arweinwyr lunio'r dyfodol hwnnw er budd ein cymunedau ysgol gyfan.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys prif siaradwyr rhagorol, gweithdai ymarferol, a'r cyfle i ailgysylltu â chydweithwyr o bob rhan o'r wlad.

Bydd Cynhadledd ASCL Cymru 2021 yn rhoi'r amser a'r lle i chi ail-egnïo eich datblygiad proffesiynol a'ch arweinyddiaeth.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:
 • Jeremy Miles AS, y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg
 • Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr, Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA)
 • Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
 • Claire Morgan, Prif Arolygydd Dros Dro, Estyn (gwahoddwyd)
 • Corinne Momal-Vanian, Cyfarwyddwr Gweithredol, Kofi Annan Foundation (rhithwir)
 • Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cwricwlwm, Llywodraeth Cymru
Speaker

NB Residential attendance is now full. 

Residential attendance (NB limited places available)
Members: £300 | Non members: £350


Day delegate (two days)
Members: £270 | Non members: £330

Day delegate (one day)
Members: £135 | Non members: £165

Thursday 9 December                          
10.00am     Registration and refreshments
       
10.30am     Welcome and introductions
       
10.35am     Keynote
Eithne Hughes, ASCL Cymru Director
       
10.50am     Keynote
Geoff Barton, ASCL General Secretary
       
11.05am     Keynote
Matthew Salmon, ASCL Cymru President 2021-22 and
Deputy Headteacher, Olchfa School
       
11.25am     Refreshment break
       
11.45am     Keynote
Jeremy Miles MS, Minister for Education and Welsh Language (tbc)
       
12.15pm     Professor Tom Crick
       
1.00pm     Lunch
       
2.00pm     Keynote
Professor Steve Peters
       
2.45pm     Keynote
Sarah Linden, ASCL Senior Solicitor
Lauren Hilton, ASCL Solicitor
       
3.45pm     ASCL Hotline Service
Rachel Bertenshaw, ASCL Deputy Director of Member Support and Hotline Leader
       
3.55pm     Close of Day 1
       
6.45pm     Conference Dinner
       
Friday 10 December      
08.40am     Meeting for ASCL Cymru Local Representatives
      Registration and refreshments
       
09.10am     Welcome and introductions
       
09.15am     Keynote
Philip Blaker, Chief Executive, Qualifications Wales
       
10.00am     Keynote
Corinne Momal-Vanian, Executive Director,
Kofi Annan Foundation (virtual input)
       
10.45am     Refreshment break
       
11.05am     Keynote
Hayden Llewellyn, Chief Executive, Education Workforce Council (EWC)
       
11.40am     Keynote
Estyn
       
12.20pm     Lunch
       
1.20pm     Workshop rotation 1
       
1.50pm     Workshop rotation 2
       
2.20pm     Workshop rotation 3
       
2.50pm     Conference close 

speaker thumbnail
Geoff Barton

ASCL General Secretary

Read More
speaker thumbnail
Professor Eithne Hughes OBE

ASCL Cymru Director

Read More
speaker thumbnail
Matt Salmon

ASCL Cymru President and Deputy Headteacher, Olchfa School, Swansea

Read More
speaker thumbnail
Corinne Momal-Vanian

Executive Director of the Kofi Annan Foundation

Read More
speaker thumbnail
Philip Blaker

Chief Executive, Qualifications Wales

Read More
speaker thumbnail
Sara Ford

Deputy Director of Policy: Conditions and Employment

Read More
speaker thumbnail
Jacques Szemalikowski

Conditions of Employment Specialist: Pensions

Read More
speaker thumbnail
Jim Retallick

National Officer | ASCL Cymru

Read More
speaker thumbnail
John Fryett

Regional Officer | Wales

Read More
speaker thumbnail
Lauren Hilton

Employment Solicitor, ASCL

Read More
speaker thumbnail
Professor Steve Peters

Consultant Psychiatrist - BA, PGCE, MBBS, MEd, MRCPsych, PhD, DSc, Dip Sports Med

Read More
speaker thumbnail
Rachel Bertenshaw

Deputy Director of Member Support: Hotline Leader

Read More
speaker thumbnail
Sarah Linden

Senior Solicitor

Read More
speaker thumbnail
Catherine Evans

Acting Strategic Director, Estyn

Read More