ASCL Cymru Annual Conference 2019

08:00 - 16:00, 21 - 22 November 2019 Cardiff Book now

Transformative Leadership

ASCL Cymru Conference returns to Cardiff on the 21 and 22 November with a focus on the emerging and developing issues impacting senior leadership in Welsh schools and colleges.
ASCL Cymru Conference 2019, Transformative Leadership, will provide a unique opportunity to explore the policy landscape we are working in now, and what might be around the corner. It will also provide practical ideas and insight on addressing the biggest challenges facing senior leaders in Wales, as well as inspiration and the time to consider how as leaders we can shape the values and culture of our organisations to help them continue to transform. 

The conference will offer access to policy makers, pedagogical and curriculum thinkers, strategic leaders from the business world, together with inspiring examples of leadership in a range of environments.


Arweinyddiaeth Trawsffurfiol

Mae Cynhadledd ASCL Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd ar yr 21ain a’r 22ain Tachwedd gyda ffocws ar y materion sy’n datblygu ac yn dod i’r amlwg sy’n effeithio ar arweinyddiaeth hŷn yn ysgolion a cholegau Cymreig.
Bydd Cynhadledd ASCL Cymru 2019, Arweinyddiaeth Trawffurfiol, yn rhoi cyfle unigryw  i ymchwilio y tirwedd polisi yr ydym yn gweithio ynddo yn awr, yn ogystal ȃ’r hyn sydd yn bosibl o droi’r gornel. Bydd hefyd yn rhannu syniadau ymarferol a chipolwg ar roi sylw i rai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu arweinwyr hŷn yng Nghymru yn ogystal ag ysbrydoli gan roi amser i ystyried sut, fel arweinwyr, y gallwn ffurfio’r gwerthoedd a diwylliant ein sefydliadau i’w cynorthwyo i barhau i drawsnewid a chyfarfod y cyd-destun lle yr ydym yn gweithio ynddo ag sy’n datblygu’n barhaus.

Cynnig y gynhadledd fynediad at grewyr polisiau, yn feddylwyr pedagogol a chwricwlaidd, arweinwyr strategol o fyd busnes plws engreifftiau ysbrydoledig o arweinyddiaeth mewn ystod a amgylcheddau a’r effaith go iawn y mae hynny’n ei gael.

My first ASCL Cymru Conference was fantastic. It helped me to refocus on the core of what we do to support young people and the type of leader that I want to be.” | Previous delegateUnifrog sponsor

Speakers include:

 • Kirsty Williams AM, Minister for Education (invited)

 • Pat Sowa, former headteacher and young people’s mental health advocate

 • Chris McFall, Apple Education

 • Professor Rob Coe, Director of Research and Development, Evidence Based Education (invited)

 • Jackie Parker, ASCL Cymru President

 • Lee Cummins, ASCL Cymru Vice President

 • Geoff Barton, ASCL General Secretary

 • Plus more speakers to be confirmed soon

In addition to exceptional keynote sessions, delegates can personalise their conference experience by choosing from a range of workshop topics.


Cynnwys y siaradwyr:

 • Kirsty Williams AC, Gweinidog tros Addysg (gwahoddwyd)

 • Pat Sowa, cyn bennaeth a hyrwyddwr iechyd meddwl pobl ieuanc

 • Chris McFall, Addysg Apple / Apple Education

 • Yr Athro Rob Coe, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygiad,Addysg Seiledig ar Dystiolaeth / Evidence Based Education (gwahoddwyd)

 • Jackie Parker, Llywydd ASCL

 • Lee Cummins, is Llywydd ASCL  2019-20

 • Geoff Barton, Ysgrifennydd Cyffredinol ASCL

 • Plws ychwaneg o siaradwyr i’w cadarnhau’n fuan

Yn ychwanegol at sesiynau allweddol arbennig, gall cynadleddwyr bersonoli’u profiad cynhadledd trwy ddewis allan o ystod eang o destunau gweithdai.

Full residential conference (attendance at conference on Thursday and Friday plus accommodation on Thursday night and a place at the Conference Dinner on Thursday)
Member £300  |  Non-Member £350

Day delegate attendance (both Thursday and Friday – no accommodation or dinner)
Member £270  |  Non-member £330

Single day attendance (Thursday or Friday)
Member £135 per day  |  Non-member £165 per day

Extend your stay at St David’s Hotel

The hotel has an exclusive offer for this year’s conference delegates who wish to stay on Friday night after the conference has finished. They are able to offer a 15% discount on the Best Available Rate (at time of booking) for the night of Friday 22 November. To take advantage of this offer, please book online https://bit.ly/2LgAfL8

Please note that full payment must be made at the time of booking and it is non-transferrable and non-refundable. The offer is subject to availability and other terms and conditions will apply. If you need any further information, please contact the hotel directly.


Cynhadledd breswyl lawn (presenoldeb yn y gynhadledd ddydd Iau a dydd Gwener plws aros tros nos Iau a lle yng Nghinio’r Gynhadledd ddydd Iau)
Aelod £300  |  Ddim yn Aelod £350

Presenoldeb fel Cynadleddwr dydd (ar ddydd Iau a dydd Gwener – dim aros tros nos na chinio)
Aelod £270  |  Ddim yn Aelod £330

Presenoldeb undydd (Iau neu Gwener)
Aelod £135 y dydd  |  Ddim yn Aelod £165 y dydd