ASCL Cymru Council

Elections

Nomination forms

Nomination form - North Wales | Ffurflen enwebu - Gogledd Cymru


Nomination form - South East Wales | Ffurflen enwebu - De Ddwyrain Cymru

Nomination form - Central South Wales | Ffurflen enwebu - Canol De Cymru

Nomination form - Mid and West Wales | Ffurflen enwebu - Canolbarth a Gorllewin Cymru

Please return to Counciladmin@ascl.org.uk no later than 12pm Friday 16 October 2020.

In the event of an election, candidates’ personal statements will be printed unedited on the voting papers. There will be a postal ballot, with elected Council members in the region eligible to vote. Civica Election Services will act as independent scrutineers throughout the elections.

Os gwelwch yn dda, dychweler i Counciladmin@ascl.org.uk dim hwyrach na 12pm dydd Gwener, 16eg Hydref 2020.

Os bydd etholiad, bydd datganiadau personol ymgeiswyr yn cael eu hargraffu heb eu golygu ar y papurau pleidleisio. Bydd pleidlais bost, gydag aelodau etholedig o'r Cyngor yn y rhanbarth yn gymwys i bleidleisio. Bydd Gwasanaethau Etholiad Civica yn gweithredu fel craffwyr annibynnol drwy gydol yr etholiadau.